Công Nghệ

Chèn ngắt trang một số hàng nhất định trong Excel 2016 (Insert Automatic Page Breaks Excel 2016)Chèn ngắt trang một số hàng nhất định trong Excel 2016 (Insert Automatic Page Breaks Excel 2016)
Chèn ngắt trang một số hàng nhất định trong Excel 2016 (Insert Automatic Page Breaks Excel 2016)
Chèn ngắt trang một số hàng nhất định trong Excel 2016 (Insert Automatic Page Breaks Excel 2016)
Có 2 cách ngắt trang tự động và ngắt trang thủ công. Để áp dụng công việc nhanh chóng không phải tạo ngắt trang thủ công, ta có thể tạo ngắt trang tự động với một số dòng cho trước.
Sử dụng macro trong Excel:

Sub InsertPageBreaks()

Dim xLastrow As Long

Dim xWs As Worksheet

Set xWs = Application.ActiveSheet

xRow = Application.InputBox(“Row”, xTitleId, “”, Type:=1)

xWs.ResetAllPageBreaks

xLastrow = xWs.Range(“A1”).SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row

For i = xRow + 1 To xLastrow Step xRow

xWs.HPageBreaks.Add Before:=xWs.Cells(i, 1)

Next

End Sub

Nguồn:https://truonggiabinh.com/

giá vàng hôm nay ngày 28 tháng 3 năm 2020 | giá vàng ngày hôm nay bao nhiêu 1 chỉ – giá vàng hôm nay

Previous article

Tỷ giá USD hôm nay 28/03/2020 Giảm Mạnh – Tỷ giá ngoại tệ hôm nay mới nhất

Next article

You may also like

3 Comments

  1. Em ấn Alt+F11 mà ko ra bảng visual Basic ạ?

  2. Cam mon bn nha

  3. BỊ LỖI KHÔNG CHẠY DC ANH OI

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Công Nghệ