Công Nghệ

BỒ TÁT LÀ AI – QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHẦN 1/2 (TẬP 1 – 3)Bồ Tát Là Ai – Quán Thế Âm Bồ Tát – Bộ Phim Về Câu Chuyện Thị Hiện Và Hóa Thân Cũng Như Tích Truyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm.
Thực Hiện – Phật Quang Sơn Đài Loan
Xuất Bản – Trung Tâm Diệu Pháp Âm (
Chế Tác – Triệu Đại Thâm – Minh Lượng
Đạo Diễn – Trần Khải Lâm
Phiên Dịch – Thích Minh Kiết

1. Sơ Lược Về Bồ Tát
– Bồ Tát (菩薩) là lối viết tắt của Bồ-đề-tát-đóa (zh. 菩提薩埵, sa. bodhisattva), cách phiên âm tiếng Phạn bodhisattva sang Hán-Việt, dịch ý là Giác hữu tình (zh. 覺有情), hoặc Đại sĩ (zh. 大士).
– Yếu tố cơ bản của Bồ Tát là lòng từ bi đi song song với trí huệ. Bồ Tát cứu độ người khác và sẵn sàng thụ lãnh tất cả mọi đau khổ của chúng sinh cũng như hồi hướng phúc đức mình cho kẻ khác. Con đường tu học của Bồ tát bắt đầu bằng luyện tâm Bồ-đề và giữ Bồ Tát hạnh nguyện.
– Bồ tát là người, sau khi tin Phật, học Phật, phát nguyện tự độ, độ tha, thậm chí hy sinh cả bản thân mình để cứu giúp người.
– Mọi người từ khi mới phát tâm cho đến khi thành Phật đều được gọi là Bồ tát, vì vậy mà có phân biệt Bồ tát phàm phu và Bồ tát hiền thánh.
– Hành trình tu học của Bồ Tát theo kinh Hoa Nghiêm thì có 52 quả vị gồm Thập Tính, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập địa và hai quả vị cuối cùng là Đẳng giác và Diệu giác.
– Một số vị Bồ Tát quen thuộc:
Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

2. Bồ Tát Quán Thế Âm
– Namo Avalokiteshvara Bodhisattva (Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát) là câu niệm hồng danh của ngài Quán Thế Âm Bồ tát.
– Quán Thế Âm tiếng Phạn là “Avalokitesvara” dịch sang tiếng Hán là Quan Thế Âm hay Quán Tự Tại.
– Quán Thế Âm có nghĩa là quán chiếu, suy xét, lắng nghe âm thanh của thế gian. Theo Phẩm Phổ môn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sở dĩ ngài mang tên gọi như vậy là do hạnh nguyện từ bi cứu khu nạn, mỗi khi chúng sanh bị khổ ách, nguy cấp liền nhất tâm niệm danh hiệu của bồ tát, ngài liền quán xét âm thanh đó, lập tức cứu họ thoát khỏi tai ách.
– Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của Từ Bi, Ngài phát đại nguyện thực hiện từ bi cùng tận trong đời vị lai, nếu chúng sinh còn đau khổ. Vì chỉ có từ bi mới giải trừ đau khổ, cũng như chỉ có trí tuệ mới diệt được ngu si. Do đó, Bồ Tát Quán Thế Âm thiết lập tâm đại từ, đại bi mà thực hiện đại thệ nguyện độ sanh của Ngài.
– Quán Âm hiện thân trong mọi hình dạng để cứu độ chúng sinh, nhất là trong các nạn lửa, nước, quỷ dữ và đao kiếm.
– Quán Thế Âm xưa kia Ngài đã thành Phật hiệu là “Chánh Pháp Minh Như Lai”. Ngài thị hiện làm Bồ Tát vì muốn đảm đương công tác cứu khổ ban vui cho chúng sanh.

(Nguồn:
1.
2.
3.
4.
Quý vị có thể vào link để tìm hiểu thêm về Bồ Tát cũng như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát.)
Ban Văn Hóa Thông Tin Chùa Vạn Đức – Vạn Đức Media.
Nam Mô A Mi Đà Phật.

Nguồn: https://truonggiabinh.com

Xem thêm bài viết khác: https://truonggiabinh.com/cong-nghe/

Dự án đất thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Previous article

Sân bay Vân Đồn "bệ phóng" cho bất động sản nghĩ dưỡng Vân Đồn | CAFELAND

Next article

You may also like

1 Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Công Nghệ